Права користувачів

Правила користування селищною бібліотекою розроблені у відповідності до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" на підставі Типових правил користування бібліотеками в Україні зі змінами і доповненями, затверджених наказом Міністерства культури і мистецтв України від 25.05.2001р

Користувачем бібліотеки може бути кожний громадянин незалежно від соціального походження й майнового стану, расової й національної приналежності, статті, освіти, мовних ознак, віросповідання й місця проживання.

Користувачі бібліотеки мають право отримувати безкоштовну інформацію про склад бібліотечного фонду, консультаційну допомогу в пошуках джерел інформації, одержувати в тимчасове користування документи (книги, періодичні видання, документи на електронних носіях) з бібліотечного фонду, брати участь у масових заходах, що проводить бібліотека та користуватися іншими видами послуг.

Бібліотечне обслуговування здійснюється через систему абонементів та забезпечення інтернет-доступу користувачам.

Користувачі абонементу мають право виносити документи за межі бібліотеки, якщо вони записані у читацькому формулярі.

Користувачі мають право одержати для опрацювання поза бібліотекою одноразово не більше 5 документів терміном до 15 днів. Термін користування новими документами на прохання користувача може бути продовжений, якщо на них відсутній попит інших користувачів. Термін користування новими надходженнями, документами підвищеного читацького попиту може бути зменшено до 7 днів.

Цінні видання, довідники, енциклопедії та періодичні видання поточного року видаються для користування тільки в межах бібліотеки.

У разі відсутності в бібліотечному фонді потрібних документів користувач має право скористатися послугами інтернет-центру для пошуку та одержання необхідної інформації з електронних джерел.

Кiлькiсть переглядiв: 683

Коментарi